Databehandlerpolitik

Cookies

Sådan anvender make:net a/s cookies

make:net a/s respekterer brugernes privatliv og er forpligtede til at beskytte alle former for personlige oplysninger, som brugerne har sendt til make:net a/s.

Ved at skaffe sig adgang til, browse på og/eller bruge make:net a/s hjemmeside, anerkender du, at du har læst, forstået og er enig i at være omfattet af denne cookiepolitiks vilkår og betingelser og indvilliger derfor i at bruge cookies i henhold til disse vilkår.

I almindelighed kan vores brugere besøge make:net a/s hjemmeside uden at fortælle os, hvem de er, og uden at afsløre nogen former for personlige oplysninger. make:net a/s bruger cookies for at sikre den bedste brugeroplevelse. Cookies er små tekstfiler, der er placeret i brugerens browser til at spore brugsspor og registrere præferencer. Vores cookies indeholder ikke oplysninger, som kan identificere personer.

Cookies kan enten være ”persistent”-cookies eller ”session”-cookies: En persistent-cookie opbevares af en browser og gælder, indtil dens indstillede udløbsdato, hvis den ikke slettes af brugeren før udløbsdatoen. En session-cookie udløber derimod ved afslutningen af et brugerbesøg, når browseren lukkes. Vi bruger både session- og persistent-cookies på make:net a/s hjemmeside.

Vi bruger også Google Analytics til at analysere brugen af make:net a/s hjemmeside. Vores udbyder af analysetjenester genererer statistik og andre oplysninger om hjemmesidebrug ved hjælp af cookies. De cookies til webanalyse, som vi bruger på make:net a/s hjemmeside, har følgende navne: _ga, _gat, _gid.

De oplysninger, der frembringes i relation til make:net a/s, bruges til at skabe rapporter om brugen af  make:net a/s.

Vores udbyder af analysetjenesters persondatapolitik er tilgængelig på:

https://policies.google.com/privacy.

Brugere kan administrere og/eller slette cookies – for flere oplysninger, se venligst https://aboutcookies.org/. At blokere eller slette alle cookies har en negativ indflydelse på mange hjemmesiders stabilitet. Hvis brugere vælger at blokere vores cookies, er de ikke i stand til at bruge alle hjemmesidens egenskaber.

Politikken kan fra tid til anden blive opdateret, f.eks. på grund af modificeringer af relevant lovgivning eller ændringer i vores virksomhedsstruktur. Vi tilskynder alle vores brugere til med jævne mellemrum at genlæse denne side for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.

Databehandlerpolitik

Ny EU-lovgivning (Persondataforordningen, GDPR) kræver, at alle europæiske virksomheder fra 25. maj 2018 skal oplyse alle kunder (og andre som virksomheden har data på) om, hvordan de indsamler, opbevarer og behandler kundernes persondata.

I tråd med vores engagement for sikkerhed og databeskyttelse, samt på baggrund af ovennævnte GDPR, har make:net opdateret vores tilgang til oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartner, så vi lever op til de krav den nye EU-lovgivning forskriver.

Du skal hverken som kunde, leverandør eller samarbejdspartner gøre noget i relation til dit samarbejde med make:net a/s, da du automatisk er sikret, at vi overholder loven via de opdateringer, som vi har iværksat.

Som udgangspunkt kræver EU-lovgivningen vedr. GDPR ikke, at du udarbejder en Databehandleraftale med os, da make:net er Dataansvarlig og ikke databehandler.

I de tilfælde, hvor make:net er databehandler, vil du blive særskilt kontaktet.

Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte vores GDRP-ansvarlig:

Hanne Veje på telefon 38 862 861 eller mail info@makenet.dk

Med venlig hilsen

Martin Kørner
Adm. direktør

Databehandlerpolitik (GDPR)

Denne databehandlerpolitik er fastlagt af make:net a/s og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Baggrund og formål:

Denne databehandlerpolitik er udformet med henblik på efterlevelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. (Databeskyttelsesforordningen)

Dataansvarlig:

En data ansvarlig er en fysisk eller juridisk person, der bestemme med hvilke formål personoplysningerne må behandler (formålet), og hvordan personoplysningerne må behandle (med hvilke hjælpemidler), herunder af hvem personlysningerne må behandlers.

Databehandler:

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Fortrolighed

Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige.

Adgang til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

Databehandler sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlig kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

Underretning om brud på persondatasikkerheden:

Hvis der skulle ske brud på make:nets sikkerhed, vil make:nets procedure for dette omgående øjeblikkelig træde i kræft.

Om make:net a/s

make:net’s kompetencer er inden for elinstallationer af forskellige art, sikring og netværk.

Som led i vores virksomhed indsamler og behandler vi oplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne databehandlerpolitik. make:net a/s er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne databehandlerpolitik eller til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte os her:

Hanne Veje – GDRP-ansvarlig.

make:net a/s

Grusbakken 9
2820 Gentofte
info@makenet.dk

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med oplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne databehandlerpolitik gøres der rede for, hvordan dine oplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos make:net a/s, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af make:net a/s virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration.

Oplysninger vedrørende vores kunder

make:net a/s vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en opgave hos os, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte make;net a/s, kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse. Hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, kan vi i særlige tilfælde bede om bankoplysninger, forsikringsoplysninger til brug ved reklamation og forsikringssager.

make:net a/s kan desuden indhente kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med dit kundeforhold.

 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (virksomheds navn, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og CVR nr., betalingsoplysninger),

Hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem med leverance, kan vi i særlige tilfælde bede om yderligere oplysninger.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

make:net a/s behandler dine oplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige af de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

make:net a/s behandler udelukkende dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-og leverandør-forhold og gældende lovgivning.

Kundeadministration

make:net behandler dine oplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold i forbindelse med bestilling af udførelse af opgave og leverance af vores øvrige produkter. Opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

make:net behandler oplysningerne i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som make:net a/s arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores kreditor-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Overholdelse af gældende love og regler

make:net a/s behandler dine oplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som make:net a/s er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

make:net a/s anvender ikke dine oplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

make:net a/s tilstræber at sikre, at alle oplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i oplysningerne, så længe du er kunde eller leverandør og/eller får udført opgaver af os (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger telefonnr., e-mailadresse og CVRnr.).

Deling af personoplysninger

make:net a/s videregiver kun og alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din opgave samt de øvrige produkter, du har købt hos os i forbindelse dermed.

make:net a/s vil typisk registrere oplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en opgave og dermed relaterede produkter:

E-komplet

E-komplet er et it-netværkssystem, der ejes og drives af et eksternt firma, der muliggør at make:net kan styre sine opgaver, fakturer sine kunder og betale sine leverandører. E-komplet forbinder make:net a/s opgaver til vores finanssystem i samme it-system for opgørelse til erhvervs- og selskabsstyrelsen og SKAT.

Underleverandører

Hvis du som led i udførelsen af en opgave eller der er behov for underleverandør, kan make:net a/s videregive oplysninger til disse. Underleverandøren har til opgave at udfører sin opgaver under make:net a/s anvisninger. Til brug for bestilling af underleverandør, videregiver vi oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, Adresse, postnr. og telefonnr. samt dato og tidspunkt til brug for ankomst.

Forsikringsselskaber/garantiselskaber

Som led i nogle entrepriser/opgaver skal der stilles sikkerhedsstillelse/garanti. Som forsikringsselskab/garantiselskab samarbejder vi Tryggaranti. For at oprette sikkerhedsstillelsen registrer vi typiske oplysninger til forsikringsselskabet om Bygherre, adresse, postnr., telefonnr. e-mailadresse, kontaktperson, sted for udførelse, dato for opstart og forventet aflevering.

Specielt vedrørende kvalificerede tilbud

Når du vælger maken:net a/s, har du mulighed for at få et kvalificeret tilbud på en opgave. Et kvalificeret tilbud er en tilbudsform, hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet registreres oplysninger om dig (navn, adresse, postnr. by, telefonnr. mail-adresse, evt tittel) og selve opgaven, Dette giver dig mulighed for i en givende periode at overveje tilbuddet.

For at kunne afgive et kvalificeret tilbud bruger vi oplysninger om dig og opgaven registreres de i E-komplet (se tidligere beskrivelse).

make:net a/s kan desuden videregive og/eller overlade dine oplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses GDPR-politikker og vilkår.

make:net a/s tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

make:net a/s videregiver ikke dine oplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er make:net a/s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som make:net a/s er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på mailen info@makenetl.dk eller tlf. 38 862 81. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over make:net a/s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

make:net a/s evaluerer og opdaterer løbende denne databehandlerpolitik. Du har derfor selv pligt til at holde dig opdateret via af vores hjemmeside om denne politik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

Læs meget mere om vores kompetencer